Termeni şi condiţii

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Termeni de utilizare ai site-ului în general

 • a. Termenii şi condiţiile expuse sunt obligatorii pentru persoanele care accesează site-ul www.thinkfood.ro (în continuare "Site-ul"). Prin accesarea şi utilizarea Site-ului acceptaţi pe deplin aceşti termeni şi aceste condiţii. În caz contrar, vă rugăm să părăsiţi acest Site.
 • b. Toate drepturile de autor asupra acestui Site sau asupra elementelor conţinute de acesta cum ar fi, dar fără a se limita la textele, imaginile, logo-urile, graficele (în continuare "Conţinutul") sunt proprietatea societăţii Point Public Affairs SRL.
 • c. Utilizarea în orice mod a Conţinutului fără acordul prealabil şi în scris al Point Public Affairs SRL este interzisă, putând atrage în condiţiile legii, răspunderea persoanelor responsabile.
 • d. Point Public Affairs SRL are dreptul de a refuza accesul la Site sau la anumite elemente ale acestuia şi poate modifica în orice mod Conţinutul, precum şi termenii şi condiţiile aici expuse, fără a fi necesară vreo notificare prealabilă.
 • e. În nicio situaţie, Point Public Affairs SRL nu va fi responsabilă pentru luarea de către dumneavoastră a unor decizii personale, în urma consultării informaţiilor sau opiniilor sau a Conţinutului Site-ului.
 • f. Textele postate pe site nu sunt şi nu pot fi în nicio situaţie interpretate ca fiind recomandări ale redactorilor acestuia.
 • g. Legislaţia aplicabilă este cea română, astfel încât orice aspect în legătură cu termenii şi condiţiile expuse va fi guvernat de legislaţia incidentă din România.

REGULAMENTUL OFICIAL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE AL EVENIMENTULUI

ART. 1 Organizatorul evenimentelor

1.1 Organizatorul evenimentelor este societatea POINT PUBLIC AFFAIRS S.R.L cu sediul în Bucureşti, str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 22B sectorul 4, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J 40/7442/2008, având cod unic de înregistrare RO 237484209, cont bancar IBAN RO21INGB000099990097243 deschis la ING Sucursala Moşilor, reprezentată prin Administrator Ileana Neamţu, denumită în cele ce urmează Organizatorul.

1.2 Organizatorul va desfăşura o serie de trei evenimente denumite Think Food (în continuarea, Evenimentele Think Food), ce se vor derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în continuare “Regulamentul”). Termenii şi condiţiile Regulamentului, aşa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toţi participanţii la evenimente.

1.3 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoştinţa publicului acest fapt.

Art. 2 Data, locaţia şi programul de desfăşurare al Evenimentelor Think Food

2.1 Evenimentele Think Food se vor desfăşura după cum urmează conform informaţiilor din pagina de înscriere.

2.2 Programul de desfăşurare al fiecărui Eveniment Think Food va fi disponibil pe web site-ul www.thinkfood.ro, cu cel puţin 3 zile înainte de Eveniment. De asemenea, programul va fi comunicat şi prin email fiecărei persoane care completează Formularul de Înregistrare de pe site-ul antemenţionat.

2.3 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica, numai pentru motive obiective, data desfăşurării fiecărui Eveniment în parte, programul Evenimentelor, invitaţii. Enumerarea nu este exhaustivă.

2.4 Orice modificare privind Evenimentele Think Food va fi publicată pe web site-ul www.thinkfood.ro. De asemenea, eventualele modificări vor fi aduse la cunoştinţa persoanelor care au achitat taxa de participare, prin email, la adresa din Formularul de Înregistrare.

2.5 Persoanele care au achitat taxa de participare şi care datorită modificărilor survenite în desfăşurarea Evenimentelor Think Food nu mai doresc să participe la evenimentul pentru care s-au înregistrat, au dreptul de a solicita Organizatorului rambursarea Taxei de participare achitată, pana la data de 5 ianuarie 2015

Art. 3 Modul de participare la Evenimentele Think Food. Înscriere. Taxa de participare

3.1 Evenimentele se adresează persoanelor juridice sau fizice de orice naţionalitate. Persoanele interesate îşi vor selecta, conform procedurilor interne, reprezentanţii ce urmează să participe la Eveniment(e) (în continuare Reprezentanţii).

3.2 Înscrierea la oricare sau la toate Evenimentele Think Food se poate face prin completarea Formularului de Înregistrare online de pe site-ul www.thinkfood.ro. Data limită a înscrierii este 19 ianuarie 2015.

3.3 Prin completarea Formularului de Înregistrare Reprezentanţii îşi dau acordul ca aceste date să fie folosite de către Organizator în scopul confirmării participării la Eveniment(e), precum şi în scopul organizării Evenimentelor.

3.4 Pentru a putea participa la Evenimentele Think Food este necesară plata unei taxe de participare, pentru fiecare Reprezentant în parte, după cum urmează:

a) Taxa participare corporate (ambele zile ,3 Evenimente) – 300 euro (TVA inclus);

b) Taxa participare conferinţa În căutarea noului consumator: industria agro alimentară între a vrea şi a putea – 200 euro (TVA inclus);

c) Taxa participare conferinţa Comunicarea în industria alimentară şi provocările anului 2015 – 150 euro (TVA inclus);

d) Taxa de participare Conferinţa Ospăţ de idei– 50 euro (TVA nclus)

3.5 Restituirea taxei de participare plătită este posibilă în situaţia în care Evenimentele Think Food sunt anulate din orice motiv.

3.6 Restituirea taxei de participare nu va fi posibilă în cazul în care participanţii nu se prezintă din orice motive la Evenimentele sau Evenimentul pentru care au optat.

3.7 Ulterior completării Formularului de înscriere, Organizatorul va transmite un email la adresa furnizată de către reprezentant prin care va solicita datele de facturare pentru emiterea facturii proforme reprezentând contravaloarea Taxei de participare, în funcţie de opţiunea bifată în Formularul de Înregistrare.

3.8 Plata facturii se va face în contul bancar IBAN RO21INGB000099990097243 deschis la ING Sucursala Moşilor, prin transfer bancar, prin ordin de plată, prin mandat poştal, beneficiar Point Public Affairs SRL, în termen de _______zile de la primirea acesteia, cu indicarea în concret a denumirii Evenimentului, prevăzut mai sus, la Art. 3, pct. 3.4. Orice alte date necesare efectuării plăţii sunt disponibile atât în factura Organizatorului, cât şi la Art. 1, punctul 1.1 din Regulament.

3.9 Plata se va face în lei, la cursul Leu-Eur BNR din data emiterii facturii. Taxa de participare se va plăti separat pentru fiecare Reprezentant în parte.

Art. 4 Dispoziţii finale

4.1 Prin participarea la Evenimentele Think Food, Reprezentanţii acceptă prevederile Regulamentului. Pentru alte detalii, sugestii, reclamaţii, Reprezentanţii pot apela la tel 0213371424 sau pot scrie un email, la adresa liliana.munteanu@pointpa.ro

4.2 În Taxa de participare sunt incluse accesul la Eveniment(e), pauzele de cafea, accesul la materialele specifice

4.3 Regulamentul este publicat pe site-ul www.thinkfood.ro, secţiunea Înscriere.

EVENIMENTELE THINK FOOD
23-24 martie 2016
Impact Hub, Bacania Veche – The Charity Shop

Aici ai ocazia să asculţi speakeri valoroşi şi să interacţionezi cu ei, să afli informaţii şi perspective actuale, complexe sau doar neaşteptate asupra alimentelor şi alimentaţiei moderne, să-ţi promovezi punctele de vedere, să găseşti surse de inspiraţie şi motivaţii pentru schimbări.